L&D - R&D - Projekt Erasmus+ GSmart

Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost
wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA204-081415